Spacery i wycieczki

Spacery i wycieczki w życiu przedszkolaka.

 

Mając na uwadze ogromną wartość spacerów i wycieczek dla rozwoju dziecka, nauczyciele w naszym przedszkolu organizują liczne wyjścia poza teren przedszkola, w celu zaspokojenia spontanicznej dziecięcej ciekawości świata Częste pytania przedszkolaków – po co?, dlaczego? co to jest ? rozwiązywane są w dużej mierze podczas spacerów i wycieczek.


Spacery i wycieczki mają dla przedszkolaka następujące znaczenie:
- Poznawcze - zapoznają dzieci z najbliższą okolicą –osiedlem, miastem w którym mieszka dziecko. Podczas spacerów , wycieczek można poznać różne obiekty, instytucje- np. Poczta, Policja, Straż, różne punkty usługowe – np. fryzjer, szewc, zegarmistrz… Dzięki tym wizytom dziecko poznaje różne zawody-sposób wykonania danej pracy, narzędzia oraz przydatność danego zawodu dla ludzi. Celem dalszego zwiedzania mogą być zabytki np. kościół, muzeum, zabytkowe kamienice, i inne obiekty.
- Patriotyczne - rozwija się w ten sposób patriotyzm lokalny. Dziecko poznając Olesno – jego zabytki, historię czują się z nim związane. Jest to jego miejsce na ziemi –„ Mała ojczyzna.”
- Emocjonalne -Każdy spacer ,wycieczka wyzwala pozytywne emocje – radość, zadowolenie, ciekawość. Dziecko cieszy się z kontaktu z rówieśnikami. W ten sposób dzieci integrują się w grupie przedszkolnej.
- Społeczne – dziecko poznaje właściwe wzorce zachowań. Uczy się jak należy zachować się np. w środkach lokomocji (autobusie, pociągu), w muzeum (jesteśmy cicho ,nie dotykamy eksponatów); w parku (nie niszczymy przyrody- nie depczemy trawników, nie zrywamy kwiatów bawimy się zgodnie ,pożyczamy sobie zabawki, ustępujemy miejsca na zjeżdżalni czy huśtawce na placu zabaw).
- Estetyczne – wszelkie wyjścia kształcą u dzieci wrażliwość na piękno i sztukę. Będzie to: oglądanie wystaw, wizyty w muzeum ,słuchanie koncertów muzycznych, oglądanie przedstawień w teatrze. Wizyta w teatrze jest dla dziecka czymś niepowtarzalnym. Sama wyprawa, odpowiedni strój, nastrój w teatrze, sprawiają że wycieczka staje się wyjątkowa. Zdrowotne – zwłaszcza dzięki ćwiczeniom fizycznym. Spacery, wycieczki np. do parku są wspaniałą okazją do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Dzieci bardzo lubią: biegi ,skoki, wspinanie się, przeskakiwanie przez przeszkody. Zaspokajają w ten sposób naturalną potrzebę ruchu jednocześnie dotleniając organizm.


Organizowane w naszym przedszkolu wycieczki i spacery są najlepszą receptą „na nudę”. Dostarczają pomysłów na sposoby spędzania czasu wolnego. Przyczyniają się do rozwoju: mowy, myślenia, spostrzeżeń przyczyniają się rozładowaniu emocji, agresji, napięć fizycznych dzieci. Organizowane w różnych porach roku hartują organizm. Wyrabiają także, ważne na przyszłość, nawyki np.: organizowanie, planowanie. Zachęcają do ćwiczeń fizycznych, które mamy nadzieję, iż będą kontynuowane w życiu dorosłym.