Ochrona Danych Osobowych

Olesno, dn. 31.08.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych - rekrutacja do szkoły/przedszkola

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Publiczne Przedszkole nr 4

z siedzibą: ul. Krasickiego 3
46-300 Olesno

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Katarzyna Myślińska
34 3582060

Dane będą przetwarzane w celu:

rekrutacji

 

 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

dane nie są przekazywane innym podmiotom, niewymienionym w przepisach prawa.

 

 

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym

Wykazem Akt

 

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

 

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

 

 

 

Olesno, dn. 31.08.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Publiczne Przedszkole nr 4

z siedzibą: ul. Krasickiego 3
46-300 Olesno

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Katarzyna Myślińska
34 358 2060

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

dokumentacji zdjęciowej i reportaży z imprez, sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są/nie są/ mogą być* przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są: lokalne gazety, Urząd Miasta i Gminy Olesno, Miejski Dom Kultury w Oleśnie**

Okres przechowywania danych:

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez: 20 lat

 

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

 pobrane dobrowolnie

 

 

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

 


**jeśli wybrano, że dane będą przekazywane podmiotom trzecim

 

 

Olesno, dn. 31.08.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych przedszkolaków i ich rodziców / opiekunów prawnych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Publiczne Przedszkole nr 4

z siedzibą: ul. Krasickiego 3
46-300 Olesno

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Katarzyna Myślińska

34 3582060

Dane będą przetwarzane w celu:

 

realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki

 

 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są np. firmy ubezpieczające dzieci

 

 

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane dane są:

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, warunkiem podpisanej umowy, oraz pobrane dobrowolnie

 

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania

decyzji i profilowaniu.