Programy przedszkolne

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

„Nasze przedszkole”

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska

MAC - Edukacja

1/PR/10

2.

„Dwujęzyczność w przedszkolu”

I.Jendrosek, K. Brust, K. Jackowska, J. Kochańska

program innowacyjny

PI PP-4/1/02/10

3.

- „Program języka niemieckiego w systemie dwujęzycznym w przedszkolu dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych” 

 

Olpińskiej, j. Kochańskiej, I. Jendrosek, K. Jackowskiej, K. Brust, A. Kania, M. Polak

Program autorski

PP4 –ZD/1/09

4.

„W radości dzieci bożych”

Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, - podrecznik

T. śmiech

Wyd. Jedność Kielce

AZ-0-04/3

5.

„Zabawy ruchowe w gimnastyce korekcyjnej”

Anna Respondek

Program autorski

PP4-ZD/2/09

6.

- „Taniec już od przedszkola” – autorstwa instruktora tańca Adama Marka

 

Adam Marek

Program autorski

PP4 ZD/3/09

7.

„Rytmika wśród przedszkolaków” – autorstwa Ireny Żołędź

 

Irena Żołędź

Program autorski

PP4 ZD/4/09

8.

 

 

9.

„We learn english”

 

 

„Wir lernen Deutsch – uczymy się języka niemieckiego”

Anna Klos

 

 

Jadwiga Kochańska

Program autorski

 

 

Program innowacyjny

PP4ZD/5/10

 

 

PI PP4/2/11

10.

„Program zajęć tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”

Karolina Anioł

Program autorski

PP4ZD/6/13

11.

„Tropiciele” Roczne przygotowanie przedszkolne

Beata Gawrońska Emilia Raczek

WSiP

2/PR/14

12.

Logopedia