Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu

 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum

 

Przytoczone powyżej słowa stanowią po dzień dzisiejszy cel edukacji przedszkolnej.
Głównymi celami i wyznacznikami pracy przedszkola zgodnie z podstawą programową są:
- wielostronny rozwój dziecka,
- monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego, umysłowego,
- kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,
- udział w promowaniu opieki zdrowotnej uwzględniającej wczesne wykrywanie grup ryzyka zdrowotnego i społecznego,
- konstruktywna współpraca między przedszkolem i rodziną (jedność celów i zadań),
- spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,
- zabawa jako główna forma aktywności dziecka przedszkolnego – jej niezależny i twórczy charakter,
- pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą, sytuacją ekonomiczną.         

    Nasza  placówka przedszkolna ma na względzie powyższe cele i w oparciu o nie pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną i diagnostyczno-terapeutyczną.
 
    Ale oprócz realizowanych celów z podstawy programowej przedszkole nasze wzbogaca swoje pozytywne oddziaływanie na wszechstronny rozwój dziecka i w swej ofercie zapewnia dzieciom, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, rytmikę, taniec towarzyski, gimnastykę korekcyjną, logopedię.

     Przedszkole nasze stanowi laboratorium przyszłego człowieka. Dziecko jest bowiem nie tylko „symbolem przyszłości, ale jej reżyserem w nadchodzącej erze”.

      W ramach zajęć dodatkowych dziecko zetknie się u nas, w formie zabawy, z językami obcymi i kulturą innych krajów, nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. Wszystko to będzie możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. 

     Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej przedszkole nasze  wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole.